Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować
i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat Robert Fulghum

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych.

  1. Nasze grupy 
  2. O przedszkolu 
  3. Dla rodziców 
  4. Kącik logopedyczny 

BIP

Dla rodziców

Nasze przedszkole istnieje od 1975 roku. Pierwszą panią Dyrektor była pani Krystyna Bajan. Jako przedszkole integracyjne istniejemy od 2000 roku. Spowodowane to było dużą ilością dzieci niepełnosprawnych, które nie miały możliwości przebywania ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Dlatego też, tworzenie placówki o charakterze integracyjnym rozpoczęliśmy od utworzenia odpowiedniej bazy do działalności integracyjno - terapeutycznej. Aby obcowanie w jednej grupie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych sprzyjało wzajemnej akceptacji i tolerancji oraz w miarę możliwości wyrównywaniu braków nasz personel pedagogiczno - terapeutyczny podjął działania zmierzające do lepszego poznania zjawiska „integracji”. Trzeba było wykazać wiele energii, poświęcenia, determinacji i pomysłowości, aby nasze zamierzenia przyniosły efekty.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z Kraśnika i okolic. Najdłużej w naszym Przedszkolu pracuje Pani Kazia która jest właściwie od początku istnienia placówki. Od niej dowiedzieliśmy się jak funkcjonowało Przedszkole kiedyś i jak jest dzisiaj. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Pani Ewa Śmiech. A jej zastępcą jest pani Grażyna Iracka.

O życiu w przedszkolu

Nasze przedszkole jest nowatorskie i efektywne, aktywne w środowisku, a przede wszystkim przyjazne dziecku. Głównym celem naszego Przedszkola jest wspomaganie rozwoju naszych wychowanków. Nasze Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, rozwój swoim wychowankom. Kochamy nasze dzieci takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Co wyróżnia grupę integracyjną:

Jest mniej liczna. W grupie oprócz dzieci zdrowych znajduje się 3-5 dzieci niepełnosprawnych. Jedną grupą opiekuje się jednocześnie dwoje nauczycieli. Obecność drugiego nauczyciela wspomagającego w grupie jest niezbędna, jeśli chce się zapewnić zarówno dzieciom zdrowym, jak i niepełnosprawnym zindywidualizowaną opiekę i pomoc w nabywaniu umiejętności. Dzieci niepełnosprawne na miarę swoich możliwości biorą udział w zorganizowanych zajęciach przedszkolnych.

Jakie korzyści wynoszą dzieci niepełnosprawne:

Jakie korzyści wynoszą dzieci zdrowe: