Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować
i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat Robert Fulghum

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizując obowiązujący program wychowania przedszkolnego przygotowując dzieci do podjęcia nauki szkolnej w klasach integracyjnych w szkołach masowych.

 1. Nasze grupy 
 2. O przedszkolu 
 3. Dla rodziców 

BIP

Rozkład dnia

06:00 – 07:00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

BEZPŁATNA REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 7:00 – 12:00

07:00 – 08:00
 • Zabawy swobodne lub przy niewielkim udziale nauczyciela; aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych; pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy; inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, np. manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, grafomotoryczne wg zainteresowań dziecka;
 • Praca indywidualna z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjnych uwzględniająca wnioski z obserwacji pedagogicznej; indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.00 – 9.00
 • Czas zagospodarowany według poszczególnych oddziałów; zabawy integrujące całą grupę;
 • Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne;
 • Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku;
 • Czynności porządkowe i higieniczne po śniadaniu;
 • Ćwiczenia poranne
9.00 – 10.00
 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach: nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, organizowanie środowiska inspirującego, podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych; wspieranie działań twórczych podczas kontaktu ze sztuką, muzyką i literaturą;  Zajęcia dodatkowe, np. j. angielski;
 • Czynności samoobsługowe w szatni; wdrażanie do samodzielności;
 • Zajęcia j. angielskiego (w poszczególnych grupach).
10:00 – 11:00
 • Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – zabawy dowolne i organizowane: obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe; Zabawy ruchowe w sali w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych;
 • Uczenie zasad postepowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystanie i tworzenie okazji do tworzenia okazji do poznania rzeczywistości przyrodniczej;
 • Zajęcia j. angielskiego (w poszczególnych grupach);
 • Zajęcia rytmiki (w poszczególnych grupach);
11:00 – 12:00
 • Czas zagospodarowany według potrzeb oddziału;
 • Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne;
 • Obiad; przestrzeganie zasad dobrego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami;
 • Zajęcia rytmiki (w poszczególnych grupach);
12:00 – 13:45
 • Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience;
 • Poobiednia relaksacja – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej; stwarzanie atmosfery sprzyjającej wyciszeniu i relaksacji;
 • Zabawy kreatywne: malowanie, rysowanie, wycinanie, ćwiczenia graficzne i gry towarzyskie;
 • Zajęcia rytmiki (w poszczególnych grupach);
 • Religia (grupa „0”);
13:45 – 14:15
 • Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
 • Podwieczorek, przestrzeganie zasad dowolnego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami;
 • Czynności porządkowe i higieniczne po podwieczorku;
14:15 – 15:00 Zabawy indywidualne lub w małych grupach wynikające z zainteresowań dzieci (w sali lub w ogrodzie), np. manipulacyjne, konstrukcyjne, badawcze, plastyczne, itp.;
15:00 – 16:00
 • Czas do dyspozycji nauczyciela: zabawy indywidualne i grupowe
 • Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań
 • Rozchodzenie się dzieci – czynności opiekuńcze, organizacyjne, porządkowe.